Pàgines

NOTÍCIES

L’Arxiu Municipal existeix des de la creació de la ciutat medieval (segle XIV), amb la ciutat i per a la ciutat. És la Casa de la Memòria, el lloc on es guarden els documents amb informació sobre com s’ha anat organitzant i construint Sant Feliu de Guíxols; sobre els fets i les persones que han format part de la seva història.

Sant Feliu de Guíxols és la ciutat on vivim, l’escenari protagonista de la nostra vida. És el lloc on ens sentim vinculats de manera més immediata o directa, però alhora és com un farcell atapeït, ple d’una gran diversitat d’elements que, dia a dia, anem descabdellant.

Arxiu Virtual
INFORMACIÓ vs SUPORTS

L’aura romàntica que envolta els arxius és deguda principalment a l’antiguitat dels documents, al fet que els usuaris poden tenir a les mans objectes centenaris tal i com els seus autors els van elaborar.

Des dels arxius de tauletes de fang, passant pel papir i el pergamí, finalment, durant el segle XIV va arribar el paper a Europa i va esdevenir el suport documental per excel·lència. La popularització de l’ofimàtica cap als 90 del segle XX va implicar inicialment l’augment indiscriminat de la producció de documents en paper. No obstant, la creació d’eines de treball en xarxa i la signatura electrònica han començat a desbancar la cultura del paper. Les dades s’han desvinculat dels suports: es creen, es gestionen i s'utilitzen de manera virtual.

La fotografia, el so, els audiovisuals, els plànols, la cartografia, els mitjans de comunicació tampoc no han estat aliens a aquesta transformació. De fet, la demanda d’informació i els hàbits de consum, juntament amb les possibilitats que ofereix la tecnologia, han forçat el canvi amb anterioritat als documents escrits.

Els arxius hem de tractar i organitzar les noves dades i trobar en la tecnologia nous llenguatges d'expressió i de comunicació.

Podeu veure una selecció de documents de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols a http://arxiuvirtual.blogspot.com/