Pàgines

NOTÍCIES

L’Arxiu Municipal existeix des de la creació de la ciutat medieval (segle XIV), amb la ciutat i per a la ciutat. És la Casa de la Memòria, el lloc on es guarden els documents amb informació sobre com s’ha anat organitzant i construint Sant Feliu de Guíxols; sobre els fets i les persones que han format part de la seva història.

Sant Feliu de Guíxols és la ciutat on vivim, l’escenari protagonista de la nostra vida. És el lloc on ens sentim vinculats de manera més immediata o directa, però alhora és com un farcell atapeït, ple d’una gran diversitat d’elements que, dia a dia, anem descabdellant.

Què tenim?Llibre Vermell. AMSFG

L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols té cura de la documentació que genera l’Ajuntament des de l’època medieval (segle XIV) fins a l’actualitat. A més, conserva i gestiona nombrosos fons i col·leccions de persones, entitats i empreses que han actuat en el municipi i que han llegat la seva documentació a la ciutat.

Alguns documents històrics remarcables del fons de l’Ajuntament són :

Manuals d’acords o llibres d’actes on es recullen les resolucions preses pel govern de la vila des de 1398 fins als nostres dies.

Llibre de Clavaria o Comptes municipals des de 1359 fins als nostres dies. El Clavari del municipi va ser rebatejat en etapes successives amb els noms de “Mayordomo de Propios y Arbitrios” (a partir de la Nova Planta borbònica) i “Depositario de fondos” (a partir de la Revolució Liberal). Va mantenir el seu nivell de responsabilitat fins a l’aparició del Comptador-Interventor.

Col·lecció de Pergamins: privilegis i escriptures, entre d’altres, des del segle XII al XVII. El document més antic de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols és del 4 de juliol de 1187 i és un censal (una mena d’hipoteca o empenyorament) d’un hort que van fer Gerald de Begur i la seva esposa Maria Perpinyà per poder anar a visitar el Sant Sepulcre del Senyor a Jerusalem.

Llibre Vermell: cartulari des del segle XIV al XIX. Còdex de paper relligat amb coberta de posts folrada amb pell repussada de color vermell amb quatre claus de bronze. Adherit a cada coberta a la part interior (folre intern) hi ha un full de pergamí amb notació musical del segle XV. Té 203 folis numerats amb xifres romanes. Cada capítol s’inicia amb un calderó amb color mini, seguit d’una caplletra senzilla ressaltada amb tinta del mateix color, que també s’empra per remarcar alguna majúscula.

Fogatge del 1363: els fogatges (S. XIV al XVII) eren una imposició que les corts generals establien per convinença amb el rei dels estats de la corona catalano-aragonesa a raó d’una quantitat per foc o casa habitada.

Cadastre des del 1716: impost global i directe establert al Principat de Catalunya el 1716 segons un projecte de José Patiño, després del Decret de Nova Planta.

Per veure els Fons i col·leccions de l'Arxiu Municipal: Què tenim?