Pàgines

NOTÍCIES

L’Arxiu Municipal existeix des de la creació de la ciutat medieval (segle XIV), amb la ciutat i per a la ciutat. És la Casa de la Memòria, el lloc on es guarden els documents amb informació sobre com s’ha anat organitzant i construint Sant Feliu de Guíxols; sobre els fets i les persones que han format part de la seva història.

Sant Feliu de Guíxols és la ciutat on vivim, l’escenari protagonista de la nostra vida. És el lloc on ens sentim vinculats de manera més immediata o directa, però alhora és com un farcell atapeït, ple d’una gran diversitat d’elements que, dia a dia, anem descabdellant.

Revista l'Arjau


L'Arjau, publicació periòdica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, es va iniciar modestament el setembre de l'any 1989 amb la capçalera Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols. Es plantejava com un butlletí per a difondre les activitats i les actuacions fetes per l'Arxiu Municipal i el Museu d'Història de la ciutat i, també, per publicar alguns articles sobre temes treballats a les publicacions locals i als Tallers d'Història. A banda, alguns dels números de l'Informatiu s'utilitzaven per editar catàlegs de les exposicions dels Tallers d'Història.

El setembre de l'any 1992 (número 12) la capçalera va canviar pel que fa a nom i disseny, i la publicació va passar a anomenar-se Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'Història de la Ciutat.

Per consultar online els números antics de l'Arjau cliqueu l'enllaç:

Número 1. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 2. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 3. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 4. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 5. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 6. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 7. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 8. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 9. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 10. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 11. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 12. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 13. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 14. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 15. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 16. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 17. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 18. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 19. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 20. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 21. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 22. Monestir. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 23. Monestir. Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols
Número 24. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 25. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 26. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 27. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat
Número 28. Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat

Nova capçalera: L'Arjau

Després de 28 números, es va transformar en L'Arjau a partir del mes de novembre de 1997 alhora que ampliava els seus continguts per donar cabuda als serveis municipals de Biblioteca i Educació. En aquell moment es va pensar que convenia un "cop de timó" en la concepció de la revista, d'aquí que s'optés per rebatejar-la amb el nom que serveix per designar la barra que gira el timó d'una embarcació. Com a resultat d'aquesta redefinició, el disseny de L'Arjau va experimentar una profunda transformació i va adoptar com a colors distintius el negre i el salmó-ataronjat que encara avui dia la identifiquen. Durant aquests darrers onze anys, L'Arjau ha tractat preferentment sobre temes de patrimoni històric i natural de Sant Feliu de Guíxols, al mateix temps que ha estat una eina de difusió de les actuacions dutes a terme preferentment per les àrees de Cultura i Educació de l'Ajuntament.

Per consultar online l'Arjau cliqueu l'enllaç:

Número 29. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 30. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 31. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 32. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 33. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 34. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 35. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 36. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 37. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 38. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de Cultura
Número 39. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural
Número 40. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural
Número 41. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural
Número 42. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural
Número 43. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural i educació
Número 44. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural i educació
Número 45. L'Arjau. Informatiu de l'àrea de patrimoni cultural i educació
Número 46. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 47. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 48. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 49. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 50. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 51. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 52. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 53. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 54. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 55. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca
Número 56. L'Arjau. Informatiu de l'arxiu - museu - educació - biblioteca

El nou L'Arjau

L'estiu de 2008, a partir del número 57, L'Arjau es transforma i canvia de cara i continguts. Els objectius que han mogut al replantejament d'aquesta publicació han estat, per una banda, dotar la revista d'un caràcter institucional -atès que es tracta d'una publicació de l'Ajuntament- i, per l'altra, obrir-se a nous sectors de la ciutat. Per aquest motiu s'ha convidat a participar en la seva elaboració a la resta de serveis municipals implicats en accions socials, culturals i promocionals de la vila, alguns d'ells fins ara poc o gens habituals a les pàgines d'aquesta publicació. L'Arjau accentua així el seu paper com a revista cultural de l'Ajuntament de Sant Feliu, denominació que des d'ara constarà com a subtítol a la portada de cada número.

Per consultar online l'Arjau cliqueu l'enllaç:

Número 57. L'Arjau. Revista cultural
Número 58. L'Arjau. Revista cultural
Número 59. L'Arjau. Revista cultural
Número 60. L'Arjau. Revista cultural
Número 61. L'Arjau. Revista cultural
Número 62. L'Arjau. Revista cultural

Per saber-ne més i descarregar números anteriors de l'Arjau en PDF: http://www.guixols.cat/web/cultura/arxiu-municipal/larjau-revista-cultural.html