Pàgines

NOTÍCIES

L’Arxiu Municipal existeix des de la creació de la ciutat medieval (segle XIV), amb la ciutat i per a la ciutat. És la Casa de la Memòria, el lloc on es guarden els documents amb informació sobre com s’ha anat organitzant i construint Sant Feliu de Guíxols; sobre els fets i les persones que han format part de la seva història.

Sant Feliu de Guíxols és la ciutat on vivim, l’escenari protagonista de la nostra vida. És el lloc on ens sentim vinculats de manera més immediata o directa, però alhora és com un farcell atapeït, ple d’una gran diversitat d’elements que, dia a dia, anem descabdellant.

Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris documents. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris documents. Mostrar tots els missatges

dimarts, 8 d’agost de 2017

L’Arxiu Municipal estrena instal·lacions per a la conservació de documentació

L’Arxiu Municipal està d’estrena. Darrerament han finalitzat els treballs d’adequació d’un dels dipòsits del centre amb la instal·lació de nous armaris compactes i prestatges que permetran allotjar un major nombre de documentació. 

Les actuals dependències de l’Arxiu Municipal es van inaugurar el 2003 a la carretera de Girona, amb una capacitat per a 20.600 capses, equivalents a 2.060 metres lineals de documents. L’Arxiu conserva als seus dipòsits documentació de diverses característiques i formats relacionada amb el municipi i el seu entorn, amb una cronologia que va des del segle XII fins a l’actualitat i que també inclou una xifra aproximada de 150.000 fotografies. Aquest impressionant volum de documents arriba per dues vies. Per una banda, han estat generats per les oficines municipals durant les seves tasques quotidianes i es transfereixen a l’Arxiu un cop ja no tenen una vigència o utilitat immediata; l’Arxiu els conserva perquè segueixen essent essencials per a garantir drets i deures i, a més, amb el temps adquiriran un valor cultural com a testimoni de la nostra època. La segona via d’ingrés correspon a donacions de particulars de documentació històrica generada per empreses, institucions i personalitats del municipi que per la seva aportació a la memòria col·lectiva dels guixolencs s’incorporen com a patrimoni documental de la ciutat.

En els darrers temps els dipòsits de l’Arxiu havien quedat petits i es trobaven al 95% d’ocupació, la qual cosa impossibilitava acollir noves transferències o ingressos de documents. Les obres realitzades han consistit en la substitució dels armaris fixes que hi havia encara en un dels dipòsits de l’Arxiu per armaris compactes. Els armaris compactes es mouen amb un volant i permeten una major optimització de l’espai. Les parets laterals, on no era possible l’adequació d’aquesta mena d’armaris, s’han folrat amb prestatgeries fixes fins al sostre. Tot plegat ha permès augmentar amb més de 2.000 capses el volum d’emmagatzematge, la qual cosa suposa un increment d’un 150% de la capacitat que tenia fins ara aquest dipòsit.

Amb aquesta intervenció, l’Arxiu Municipal encara les properes dècades amb la plena garantia de seguir acollint, preservant i divulgant la documentació generada per l’administració municipal i pel teixit social, cultural i econòmic guixolenc. Malgrat que ens trobem immersos en la denominada administració electrònica o oficina sense papers, es fa imprescindible seguir disposant d’espais preparats per a rebre la nombrosa documentació que hi ha a la nostra societat que encara ha estat generada amb el tradicional suport físic en paper i que algun dia haurà de ser conservada a l’Arxiu.

dijous, 4 de juliol de 2013

Aquelles botigues d’abans… Un treball de recerca de batxillerat analitza l’evolució dels comerços de comestibles guixolencs dels darrers 90 anys

Durant l’hivern de l’any passat l’Arxiu Municipal va comptar amb la presència de l’Anna Roure Gardó, una estudiant de segon de batxillerat de l’IES Sant Elm que preparava el seu treball de recerca. Aquest mes de juny, l’Anna ha presentat el seu treball, titulat Estudi dels petits comerços de l’alimentació de Sant Feliu de Guíxols entre 1925 i 2012, que ha dirigit el professor José Antonio Llano.

L’Anna s’ha centrat en l’evolució dels comerços d’alimentació guixolencs dels darrers 90 anys combinant el tractament estadístic de les dades amb l’anàlisi de casos concrets. Per poder-ho fer ha treballat, per una banda, la documentació de l’Arxiu Municipal i, per l’altra, les fonts orals, entrevistant-se amb guixolencs que actualment regeixen negocis de venda de productes d’alimentació.

En el cas dels documents d’arxiu, ha consultat i buidat la informació dels llibres de matrícula industrial –posteriorment registres de l’IAE- elaborats per l’Ajuntament des de l’any 1925 i que es conserven a l’Arxiu Municipal. En aquests llibres hi consta la relació anual de persones que havien de pagar un impost a l’Ajuntament pel fet de regentar un negoci, amb dades com el tipus d’establiment i el carrer.

La informació recollida ha estat representada en gràfics, a través dels quals es fan més entenedores qüestions com l’any de creació del negoci, les formes d’adquisició, la continuïtat o no familiar, els tipus de productes oferts, etc. A més, l’estudi s’emmarca en el context social i econòmic de cada moment, tant al país en general com a Sant Feliu en particular, des de la dictadura de Primo de Rivera fins a la present etapa democràtica, passant pels anys de la II República i la dictadura franquista. El treball es complementa també amb un mapa de localització dels comerços estudiats i un interessant recull d’imatges.

Des de l’Arxiu Municipal felicitem l’Anna per aquest excel·lent treball.


A la imatge, l’aparador de la confiteria i botiga de comestibles de Joan Pagès, del carrer Major, al primer terç del segle XX.

dimarts, 22 de maig de 2012

Ingressa a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols el fons documental de l’antiga Cooperativa de Consum Reverend Santos Boada

L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha ingressat darrerament, a través del Sr. Josep-Lluís Lucena Fuentes, el fons documental de l’antiga cooperativa de consum reverend Santos Boada. Es tracta d’un fons del qual fins ara l’Arxiu només en conservava un petit conjunt de documents esparsos, i que és de gran interès per al coneixement de la història social, política i econòmica de Sant Feliu en el transcurs del segle XX. Moltes generacions de guixolencs tenen ben present encara el record d’aquesta entitat i de les seves dependències dels carrers Santa Llúcia i la Rutlla.

El total del fons de la cooperativa disponible a partir d’ara a l’Arxiu és de 7,37 metres linials de documentació compresa entre els anys 1898 i 1996. Tot i l’existència de buits documentals clars, ens trobem davant d’un fons ric i divers, amb escriptures de propietat, plànols, correspondència, llibres comptables, actes de la junta de govern o documentació referent a la gestió dels associats i dels recursos humans de la cooperativa.


(A la imatge, interior de les dependències de la cooperativa cap a la dècades de 1940-1950. (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons Cooperativa de Consum Reverend Santos Boada. Autor desconegut)

La Cooperativa de Consum Reverend Santos Boada neix l’any 1908 amb la denominació de Cooperativa Obrera del Ateneo Social, amb la voluntat d’esdevenir una cooperativa distributiva o de consum de caràcter “popular” centrada en aconseguir la millora social i material dels obrers. L’any 1940, finalitzada la Guerra Civil, l’entitat absorbí la cooperativa “La Guixolense”, fundada a la ciutat l’any 1898. La nova cooperativa, l’única existent a partir d’aquell moment a Sant Feliu, prengué el nom de Cooperativa Obrera Rdo. Santos Boada en homenatge al seu fundador, que havia estat assassinat el 1936, víctima de la violència revolucionària incontrolada. La Cooperativa va sobreviure a la dictadura, a la transició i a diverses crisis, fins arribar als anys 90 del passat segle XX, quan una conjunció de dificultats econòmiques, entre d’altres factors, va precipitar la seva desaparició.

Després del tancament de l’entitat, el volum principal de documentació quedà abandonat a les antigues dependències de la cooperativa. El Sr. Josep-Lluís Lucena Fuentes la recuperà d’aquest mateix lloc poc abans de l’enderroc de l’edifici, i n’ha tingut cura fins el seu ingrés a l’Arxiu, la qual cosa ha evitat la destrucció irreparable del fons documental. La possibilitat d’ingressar el fons s’originà a principis de desembre de 2011, en el marc de les gestions realitzades pel periodista guixolenc Julià Castelló per a l’organització d’una xerrada sobre el cooperativisme a Sant Feliu.