Pàgines

NOTÍCIES

L’Arxiu Municipal existeix des de la creació de la ciutat medieval (segle XIV), amb la ciutat i per a la ciutat. És la Casa de la Memòria, el lloc on es guarden els documents amb informació sobre com s’ha anat organitzant i construint Sant Feliu de Guíxols; sobre els fets i les persones que han format part de la seva història.

Sant Feliu de Guíxols és la ciutat on vivim, l’escenari protagonista de la nostra vida. És el lloc on ens sentim vinculats de manera més immediata o directa, però alhora és com un farcell atapeït, ple d’una gran diversitat d’elements que, dia a dia, anem descabdellant.

Publicacions Digitals
C o l · l e c c i ó   E s t u d i s   G u i x o l e n c s
La Col·lecció d’Estudis Guixolencs es forma per la publicació de monografies sobre temes d’àmbit local: personatges, institucions, patrimoni històric, patrimoni natural, història en general o èpoques històriques, creixement urbanístic i fotografia antiga. El primer títol va sortir l'any 1987 i fins l'any 2007 han sortit publicats 22 títols. Generalment s'ha nodrit a partir de les recerques elaborades pel personal del mateix Arxiu en el marc dels Tallers d'Història i per treballs realitzats i/o proposats per especialistes. Els deu primers números es van publicar amb el mateix format (15,5 x 21,5 cm, mida obert 31 x 21,5 cm), en tapa rústica i amb un gruix de pàgines variable, des de 59 el més prim a 220 pàgines el més gruixut. La resta de números s'han publicat sense un format unificat, generalment apaisat i variant les tapes de rústiques a dures en funció del gruix (des de 140 pàgines a 470). El tiratge habitualment s'ha situat en els 1.000 exemplars, de vegades s'ha reduït a 800 exemplars per tal de rebaixar les despeses.
Aquestes publicacions van adreçades a un públic de l'àmbit local en general, per la qual cosa els continguts es presenten evitant un format excessivament científic o acadèmic i l'element gràfic sol tenir un pes important en el disseny dels llibres. També van adreçades al professorat dels diferents centres d'ensenyament de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, per la qual cosa sovint s'inclouen transcripcions o reproduccions de documents per tal que es puguin utilitzar a les aules.

Per tenir accés als continguts cliqueu aquí: Col·lecció d'estudis guixolencs

Quaderns didàctics El Trinquet


La Col·lecció de Quaderns Didàctics El Trinquet parteix dels tradicionals dossiers que en el transcurs dels darrers 25 anys ha anat editant l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols en el marc dels Tallers d’Història. La col·lecció vol oferir una eina de suport per als docents en la programació d’activitats relacionades amb els temes locals. Així, paral·lelament al desenvolupament d’un tema relacionat amb Sant Feliu de Guíxols -períodes històrics, edificis, fets, personatges o aspectes de la vida quotidiana-, el quadern inclou també la proposta didàctica per treballar-ne els continguts. 

El nom de la Col·lecció El Trinquet fa referència a una paraula de la terminologia naval que alhora constitueix una peculiaritat de la parla de Sant Feliu. En la seva accepció tècnica, la paraula trinquet serveix per designar el pal més proper a proa en les embarcacions de més d’un pal o també la vela que s’enverga en el trinquet. A Sant Feliu, a més, s’anomenen trinquets els petits crancs que hi ha a les roques.

Per tenir accés als continguts cliqueu aquí: Quaderns didàctics "El Trinquet"