Pàgines

NOTÍCIES

L’Arxiu Municipal existeix des de la creació de la ciutat medieval (segle XIV), amb la ciutat i per a la ciutat. És la Casa de la Memòria, el lloc on es guarden els documents amb informació sobre com s’ha anat organitzant i construint Sant Feliu de Guíxols; sobre els fets i les persones que han format part de la seva història.

Sant Feliu de Guíxols és la ciutat on vivim, l’escenari protagonista de la nostra vida. És el lloc on ens sentim vinculats de manera més immediata o directa, però alhora és com un farcell atapeït, ple d’una gran diversitat d’elements que, dia a dia, anem descabdellant.

Sobre l'Arxiu Municipal

Autor: Jordi Gallego

Què fa l’Arxiu Municipal?
L’Arxiu Municipal desenvolupa els seus serveis a partir de les funcions establertes per als arxius municipals a l’art. 32 de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
La funció més clàssica i tradicional de l’Arxiu és la preservació del patrimoni documental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i també de totes aquelles persones, empreses o entitats que estan vinculades amb el municipi. Els particulars que ho desitgin poden llegar els seus documents a l’Arxiu Municipal per tal que puguin ser consultats amb finalitats culturals.

L’Arxiu Municipal dóna assessorament en les recerques a les persones que estan interessades en trobar informació sobre èpoques de la història, fets concrets, oficis, persones, empreses, entitats, costums, edificis de Sant Feliu, etc. a partir dels llibres, diaris o la documentació que hi ha a l’Arxiu Municipal. També se’ls indica si s’han d’adreçar a altres centres.

La informació que es troba en publicacions (llibres i periòdics) és d’accés públic, així com també la documentació que no conté dades personals sensibles o que afectin la intimitat de les persones. El servei d’assessorament de l’Arxiu Municipal no té cap cost. Només pot haver-hi cost en el cas que se sol·liciti la reproducció de documentació.

La tercera gran funció de l’Arxiu és  el foment de la recerca i la difusió, ja que la conservació del patrimoni en si mateixa no té sentit si no es dóna a conèixer perquè els ciutadans en facin ús.  L’Arxiu Municipal fa difusió de la seva documentació per mitjà de diversos recursos existents en xarxa, el Servei de Publicacions, els Tallers d’Història i la Beca de Recerca Lluís Esteva i Cruañas

Servei de Publicacions
El Servei de Publicacions edita tres productes:
Revista L’Arjau
Col•lecció Urània Estudis Guixolencs
Col•lecció de Quaderns Didàctics. El Trinquet

Tallers d’Història
Els Tallers d'Història són un servei que l’Arxiu Municipal ofereix des de l’any 1986 als centres educatius de Sant Feliu de Guíxols per tal de promoure el coneixement de la ciutat entre els nens i joves.

Els Tallers d’Història tenen l’objectiu de promoure:
1      El coneixement i l’estimació pel patrimoni documental municipal.
2      L’ús del patrimoni documental com a eina per a l’aprenentatge en diferents àmbits de coneixement.
3      Una visió oberta i crítica de la història a partir del fet local: conèixer el passat per entendre millor el present i pensar noves opcions de futur.
4      El sentiment de pertinença a la ciutat i la participació ciutadana de diferents col·lectius o grups socials.
5      El desenvolupament de les persones i l’educació en valors cívics i ètics.

Els Tallers d’Història organitzen xerrades i tallers a les aules de les escoles i els instituts. També fan activitats adreçades a altres grups i sectors de població, com per exemple conferències o tallers als Centres Cívics i al Consorci Sant Feliu Gent Gran; també s’organitza una exposició de treballs escolars al pati de l’Ajuntament. Els Tallers d’Història col·laboren amb la Biblioteca Pública Octavi Viader en l’organització de la Mostra Literària de Sant Jordi, que té lloc cada any.

Beca de Recerca Lluís Esteva i Cruañas
La Beca de Recerca Lluís Esteva i Cruañas existeix des de l’any 2003 per promoure el coneixement sobre qualsevol aspecte de la història i el patrimoni del municipi, ja sigui inèdit o bé que aporti dades noves sobre temes ja coneguts. Aquesta beca està pensada per a investigadors locals, especialistes o bé equips de recerca universitaris. Els treballs finançats es publiquen en la Col·lecció Urània Estudis Guixolencs i serveixen com a base per al treball dels Tallers d’Història i altres activitats de difusió.